O projektu

Općenito

Projekt je prijavljen i odobren u sklopu ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“ KK.09.1.2.01.

Razdoblje provedbe Projekta je 36 mjeseci, odnosno od 15. prosinca 2016. godine do 15. prosinca 2019. godine.

Ovim je Veleučilište u Požegi ostvarilo bespovratna sredstva u iznosu od 32.683.129,43 kuna što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta. Partner u provedbi projekta je Studentski centar Požega.

 • Ukupna vrijednost projekta: 32.708.529,43 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi: 32.638.129,43 HRK
 • Iznos bespovratnih sredstava: 32.638.129,43 HRK

Za više informacija o Europskim strukturnim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je povećati pristup visokom obrazovanju i doprinijeti povećanju uspjeha studiranja u Požeško- slavonskoj županiji.

Specifični ciljevi dodijeljenog projekta su:

 • doprinijeti smanjenju troškova studiranja u gradu Požegi kroz izgradnju studentskog smještaja, posebice za studente u nepovoljnom položaju
 • unaprijediti kvalitetu života studentske populacije u gradu Požegi
 • doprinijeti prepoznatljivosti grada Požege kao poželjnog mjesta za studiranje te time osigurati popunjenost kapaciteta studentskog doma.

Ciljna skupina projekta su redovni studenti Veleučilišta u Požegi, sa mjestom prebivališta izvan grada Požege, sa posebnim naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. U okviru projekta izgradit će se i opremiti studentski dom bruto površine 2.888,66 m2.  koji će u svom sastavu imati slijedeće sadržaje: 110 kreveta u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa kupaonicama, od čega 62 kreveta za studente u nepovoljnom položaju; 2 kreveta za studente sa invaliditetom, polivalentnu sportsku dvoranu, medijateku, opremljenu zajedničku učionicu, spremište za bicikle, čajnu kuhinju s blagovaonicom, samoposlužnu praonicu i opremljenu kuhinju s menzom za osamdeset osoba.

Elementi projekta i aktivnosti

Element projekta 1: Izgradnja studentskog doma

Aktivnost 1.1.

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije
Izlazni pokazatelji
 • Izrađen 1 idejni projekt za izgradnju Studentskog doma
 • Izrađen 1 glavni projekt za izgradnju Studentskog doma

Aktivnost 1.2.

 • Izgradnja studentskog doma
Izlazni pokazatelji
 • Izgrađeno 50 studentskih soba
 • 2 sobe prilagođene za osobe sa invaliditetom
 • Stvoreno 7 dodatnih sadržaja za studente (kuhinja sa menzom, blagovaonica sa čajnom kuhinjom, praonica i peglaonica, polivalentna dvorana, učionica, spremište za bicikle, medijateka)

Aktivnost 1.3.

 • Stručni nadzor nad izgradnjom
Izlazni pokazatelji
 • Ugovoren stručni nadzor radova

Element projekta 2: Opremanje studentskog doma

Aktivnost 2.1.

 • Opremanje studentskog doma
Izlazni pokazatelji
 • Opremljeno 50 studentskih soba
 • Opremljena kuhinja (ugostiteljsko-uslužni objekt)
 • Opremljena praonica
 • Opremljena polivalentna dvorana sa sportskom opremom
 • Opremljena zajednička učionica
 • Opremljena medijateka

Element projekta 3: Promocija studentskog doma

Aktivnost 3.1.

 • Izrada promotivnih materijala o studentskom domu
Izlazni pokazatelji
 • Izrađeno 400 brošura
 • Izrađeno 50 plakata
 • Izrađen vizualni identitet studentskog doma

Aktivnost 3.2.

 • Izrada web stranice studentskog doma
Izlazni pokazatelji
 • Izrađena web stranica (1) Studentskog doma

Aktivnost 3.3.

 • Dani otvorenih vrata studentskog doma Požega
Izlazni pokazatelji
 • Održan Dan otvorenih vrata studentskog doma
 • Minimalno 100 sudionika posjetilo događaj

Element projekta 4: Promicanje energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša

Aktivnost 4.1.

 • Izrada plakata sa smjernicama o energetskoj učinkovitosti i očuvanju okoliša
Izlazni pokazatelji
 • Izrađeno 4 vrste plakata o energetskoj učinkovitosti i očuvanju okoliša (ukupno 30 plakata)

Element projekta 5: Promocija i vidljivost

Aktivnost 5.1.

 • Medijska promocija studentskog doma
Izlazni pokazatelji
 • Objavljena 4 novinska članka
 • Objavljene 2 objave na radio postajama
 • Izrađeno 7 vrsta promotivnih materijala
 • Objavljena 2 web oglasa

Aktivnost 5.2.

 • Početna i završna konferencija projekta
Izlazni pokazatelji
 • Održana početna konferencija projekta
 • Održana završna konferencija projekta
 • 100 osoba sudjelovalo na konferencijama (50 na početnoj, 50 na završnoj)

Element projekta 6. Upravljanje projektom

Aktivnost 6.1.

 • Priprema projektne prijave
Izlazni pokazatelji
 • Izrađena Studija izvodljivosti sa uključenom analizom troškova i koristi

Aktivnost 6.2.

 • Operativna provedba projekta
Izlazni pokazatelji
 • Donesena odluka o imenovanju projektnog tima Prijavljeno minimalno 5 izvještaja o napretku projekta (Zahtjevi za nadoknadom sredstava)
 • Održano minimalno 5 sastanaka članova projektnog tima
 • Ugovoren pružatelj usluge upravljanja projektom

Projektni tim

Članovi Projektnog tima za provođenje projekta: 
 • dr.sc. Berislav Andrlić, voditelj projekta i Projektnog tima,
 • Maja Čabraja, mag.oec., financijski menadžer, član Projektnog tima,
 • Tatjana Pandžić, struč.spec.oec., administrator projekta, član Projektnog tima,
 • Tomislav Raguž, dipl.ing., partnerski koordinator, član Projektnog tima,
 • Neda Martić, dipl.oec., projekt menadžer, član Projektnog tima,
 • Ivana Zubak, mag.iur., stručnjak za javnu nabavu, član Projektnog tima,
 • Tajana Bukovšak, struč.spec.ing., tehnički koordinator, član Projektnog tima

Partner projekta

Studentski centar Požega

Studentski centar Požega obavlja slijedeće djelatnosti:

 • ostali smještaj (studentski domovi, školski domovi)
 • djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i posluživanje hrane
 • djelatnosti kateringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • djelatnosti organizirana kulturnih, zabavnih, športskih i drugih aktivnosti učenika i studenata
 • djelatnosti posredovanja kod privremenog ili povremenog zapošljavanja učenika i studenata

Vizija Studentskog centra Požega je pružanje kompletne usluge studentima koja uključuje prehranu, smještaj i organizaciju događaja sa ciljem smanjenja troškova življenja studenata i povećanje kvalitete života, stoga se Projekt uklapa u navedenu viziju.