Obavljen tehnički pregled 17.09.2019.

Dana 19.09.2019. gdoine je uspješno obavljen tehnički pregled.